Puuristi / Wooden cross

 

Jalavapölkystä veistetty puuristi Hyvän Toivon Kappelissa Helsingissä.  /

Wooden cross carved from a elm log  in the Chapel of the good hope of the island in Helsinki